Online First

Xianmin Xu and Wenjun Ying

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0194
Full PDF Abstract

Xiaoqin Shen, Qian Yang, Lin Bai and Kaitai Li

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0215
Full PDF Abstract

Jie Du and Eric Chung

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0034
Full PDF Abstract

Shaoqiang Tang and Xi Zhu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0070
Full PDF Abstract

Xucheng Meng, Thi-Thao-Phuong Hoang, Zhu Wang and Lili Ju

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0214
Full PDF Abstract

Xiang Wang, Jichun Li and Zhiwei Fang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0011
Full PDF Abstract

Shengqi Zhang, Zhenhua Xia and Shiyi Chen

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0041
Full PDF Abstract

Kaipeng Wang, Andrew Christlieb, Yan Jiang and Mengping Zhang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0197
Full PDF Abstract

Jin Zhao

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0192
Full PDF Abstract

Yih-Chin Tai, Jeaniffer Vides, Boniface Nkonga and Chih-Yu Kuo

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0184
Full PDF Abstract

Yana Di, Guanghui Hu, Ruo Li and Feng Yang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0028
Full PDF Abstract

Sebastiano Boscarino, Seung-Yeon Cho, Giovanni Russo and Seok-Bae Yun

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0050
Full PDF Abstract

Yangyang Cao, Mohammad A. Ghazizadeh and Philippe G. LeFloch

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0033
Full PDF Abstract

Jun Du and Di Liu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0014
Full PDF Abstract

Peiyao Liu, Peng Wang, Long Jv and Zhaoli Guo

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0200
Full PDF Abstract

Yang Liu and Sheng Xu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0023
Full PDF Abstract

Hasan Sajjadi, Amin Amiri Delouei, Rasul Mohebbi, Mohsen Izadi and Sauro Succi

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0001
Full PDF Abstract

Xue-Shi Li, Naixing Feng and Yuxian Zhang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0021
Full PDF Abstract

Wei Leng and Lili Ju

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0169
Full PDF Abstract

Jian Kang and Xinliang Li

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2019-0112
Full PDF Abstract