Author: JG Kang; HJ Kim; YK Jeong; MK Nah; C Park; YJ Bae; SW Lee; IT Kim;

Title: Optical and Conformational Studies on Benzobisthiazole Derivatives

Journal: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B

Year: 2010

Volume: 114

Page: 3791 - 3798


Author: CX Shen; HG Zhang; HM Wang; J Wang; B Zhao; F Yan; FJ Yu; LQ Zhang; MD Xu; AF Shen ChangXiang Zhang HuanGuo Wang HuaiMin Wang Ji Zhao Bo Yan Fei Yu FaJiang Zhang LiQiang Xu MingDi

Title: Research on trusted computing and its development

Journal: SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES

Year: 2010

Volume: 53

Page: 405 - 433


Author: K Gustavsson; AK Tornberg;

Title: Gravity induced sedimentation of slender fibers

Journal: PHYSICS OF FLUIDS

Year: 2009

Volume: 21