Online First

Fenglong Qu, Yuhao Wang, Zhen Gao and Yanli Cui

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0163

Publication Date : 2024-04-17

Full PDF

Ying Yang, Ya Liu, Yang Liu and Shi Shu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0130

Publication Date : 2024-04-23

Full PDF

Lihai Ji

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0104

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Dan Zhao, Dongfang Li, Yanbin Tang and Jinming Wen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0079

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Liang Ge, Tongjun Sun, Wanfang Shen and Wenbin Liu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2021-0289

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Yanyan Yu, Aiguo Xiao and Xiao Tang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0194

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Xiaojing Dong, Huayi Huang and Yunqing Huang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0181

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Yue Wang and Fuzheng Gao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0250

Publication Date : 2024-05-29

Full PDF

Fabian Hornung, Arnulf Jentzen and Diyora Salimova

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2021-0266

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Ziyi Lei, Charles-Edouard Bréhier and Siqing Gan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0144

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Pinzheng Wei and Weihong Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0128

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Mingze Qin, Hui Peng and Qilong Zhai

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0232

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Guozhi Dong, Hailong Guo and Ting Guo

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0245

Publication Date : 2024-06-17

Full PDF

Huadong Gao and Wen Xie

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0189

Publication Date : 2024-06-24

Full PDF