Online First

Richen Li, Qingbiao Wu and Shengfeng Zhu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0018
Full PDF Abstract

Shuai Su, Huazhong Tang and Jiming Wu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0088
Full PDF Abstract

Weizhang Huang, Weishi Liu and Yufei Yu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0057
Full PDF Abstract

Marek Nečada and Päivi Törmä

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0136
Full PDF Abstract

Ze Wu, Junhong Yue, Ming Li, Ruiping Niu and Yufei Zhang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0095
Full PDF Abstract

Chengxiang Zhu, Huanyu Zhao, Ning Zhao, Chun-Ling Zhu and Yu Liu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2018-0228
Full PDF Abstract

Jonas P. Berberich, Roger Käppeli, Praveen Chandrashekar and Christian Klingenberg

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0153
Full PDF Abstract

Rafael Rodríguez, Guadalupe Espinosa and Juan Miguel Gil

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0264
Full PDF Abstract

Jonathan Hicks and Timothy P. Schulze

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0211
Full PDF Abstract

Wei Li, Pengzhan Huang and Yinnian He

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0123
Full PDF Abstract

Qian Zhang, Yan Xu and Chi-Wang Shu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0027
Full PDF Abstract

Hong-Lin Liao, William McLean and Jiwei Zhang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0124
Full PDF Abstract

Guo-Dong Zhang and Xiaofeng Yang

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0113
Full PDF Abstract

Kailiang Wu, Dongbin Xiu and Xinghui Zhong

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2020-0167
Full PDF Abstract